ปทานุกรมปั้นซั้นขัก

กลุ่มคนจีนแคะปั้นซั้นขักกรุงเทพฯ
ได้เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์
ปทานุกรมภาษาจีนแคะปั้นซั้นขัก,
ไทย, เสียงอ่าน, พินอินปั้นซั้นขัก, คำแปล
เป็นไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนจีนในไทย
คนไทยเชื้อสายจีนแคะปั้นซั้นขัก ได้ศึกษา
เป็นการเรียนรู้ภาษาถิ่นจีนแคะปั้นซั้นขัก แก่
พี่น้องและลูกหลาน

28 July 2016 | โดย Sorapoom | tags ประวัติศาสตร์

read 171 ไม่มีความคิดเห็น อ่านเพิ่ม

ขอต้อนรับ

เวปตระกูลพันธ์มังกรแห่งปั้นซั้นขัก
ขอต้อนรับ ท่านสมาชิกทุกท่านของ
ชมรมปั้นซั้นขักกรุงเทพ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นที่ 8 ท่านใสมาชสนครั้งแรก และได้นัดพบปะกันอีกเป็นครั้งที่สองที่สมาชิกยี่สิบกว่าท่าน ทว่าวันที่มาร่วมประชุมสังสรรมีสมาชิกมาร่วมได้เพียง 14 ท่าน แต่งานของเราก็เริ่มขยับไปหน้าเรื่อยๆ แม้จะช้าหน่อยในช่วงแรกๆนี้ เชื่อว่าเมื่อเข้าที่เข้าทาง ชมรมเราคงจะพัฒนาไปหน้าอย่างรวดเร็วมั่นคง จุดมุ่งหมายของพวกเราคือ จัดตั้งเป็นสมาคมหรือมูลนิธิ ครับ ก็ขอเชิญท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วขณะนี้ ช่วยเผยแพร่ชักชวนพี่น้องญาติมิตรที่เป็นคนจีนหรือคนไทยเชื้อสาย จีนปั้นซั้นขักหงิน เข้ามาร่วมกันให้มากๆ ขอบคุณครับ


07 March 2016 | โดย Sorapoom | tags ประวัติศาสตร์

read 421 ไม่มีความคิดเห็น อ่านเพิ่ม

คนจีนปั้นซั้นขัก

ในทุกประเทศประชากรจะมีคนหลายชาติพันธ์รวมกัน

แม้ในประเทศจีนก็เช่นกัน มีหลายกลุ่ม หลายเผ่า หลายเชื้อชาติ

มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าคนจีนแคะ หรือตามสำเนียงพูด

"ขักหงิน" และมีถิ่นที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิที่เรียกตามภาษา

ท้องถิ่นว่า หลิมเถียนและหลำเถียน ในบริเวณอำเภอเก็ดหยอง

อำเภอเก็ดซี อำเภอฟุ้งสุ่น อำเภอห้อยฟุ้ง และรอบข้างอีกหลาย

อำเภอที่มีภาษาพูดท้องถิ่นของตัวเองว่า ปั้นซั้นขักฝ่า มีขนบธรรม

เนียมประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง ที่มีเหมือนและแตกต่าง

จากคนจีนทั่วๆไปบ้าง อาศัยอยู่บริเวณนั้นนับเป็นพันๆปี  และได้

มีการอพยพมาเมืองไทยเป็นกลุ่มก้อนประมาณ พ.ศ.2400 และ

มากตอนก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย  ได้มาอยู่เมือง

ไทยครั้งแรกๆแถบแถวภาคกลาง มีนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ

พวกเราเป็นกลุ่มคนจีนปั้นซั้นขักที่ส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน

ในสมัยแรกที่มาใหม่ๆจะทำสวนผักเสียส่วนใหญ่ และโดยที่คนจีน

ปั้นซั้นขักเป็นคนขยันขันแข็งจึงสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจน

ถึงปัจจุบันมีหน้ามีตาในสังคมได้  คนจีนปั้นซั้นขักเจียมเนื้อ

เจียมตัว ไม่เกี่ยงงานทำทุกอย่างอย่างบริสุทธิ์และอดทน

พวกเราจะใช้คำว่า "คนจีนปั้นซั้นขัก" แทนพวกเราตั้งแต่นี้ตลอดไป

พวกเรามีภาษาพูดปั้นซั้นขัก ดังนั้นเราจะเรียกว่า "คนจีนปั้นซั้นขัก"

เป็นคำเรียกพวกเราตามภาษาพูดของพวกเรา

06 August 2012 | โดย Sorapoom | tags ประวัติศาสตร์

read 3898 ความคิดเห็น 3 อ่านเพิ่ม

หลอย ก้อง ขัก ฝ่า

หลอย ก้อง ขัก ฝ่า

มาหัดพูดภาษาปั้นซั้นขัก

บทที่ 1 การนับ

1    หยิด                    หนึ่ง                     one                            วัน

2    หงี่ หรือ ลีอ่วง        สอง                     two                             ทู

3    ซ้ำ                      สาม                     three                           ทรี

4    ซี่                       สี่                         four                             โฟอร์

5    อื้อง                    ห้า                        five                             ไฟ้ว

6    หลุก                   หก                        six                              ซิกซํ

7    ฉิด                      เจ็ด                      seven                          เซเว่น

8    ปัด                      แปด                     eight                           เอ๊กทํ

9    กิ้ว                       เก้า                       nine                           ไนนํ

10  ซิบ                      สิบ                        ten                             เท็น

100 หยิดปัก               หนึ่งร้อย                 one hundred                วันฮันเด็ด

1,000 หยิดเชี้ยน         หนึ่งพัน                  one thousand               วันเท้าซั้น

10,000 หยิดหวั่น         หนึ่งหมื่น                ten thousand                เท็นเท้าซั้น

100,000 ซิบหวั่น         หนึ่งแสน                one hundred thousand  วันฮันเด็ดเท้าซั้น

1,000,000 หยิดปักหวั่น หนึ่งล้าน                one million                   วันมิลเลี่ยน

06 December 2011 | โดย Sorapoom | tags ประวัติศาสตร์

read 3967 ความคิดเห็น 2 อ่านเพิ่ม

« 1 2 3 4 »